POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Zespół Kancelarii Notarialnej Gruskoś, Nowak s.c. pozostający do Państwa dyspozycji w sprawach notarialnych składa się z notariusz Romany Gruskoś, notariusz Marty Nowak oraz trzech aplikantów i pracownika biurowego.

Notariusz Marta Nowak

Notariusz Marta Nowak ukończyła wyższe studia magisterskie prawa w 2006r. w trybie stacjonarnym (dziennym) uzyskując bardzo dobre wyniki w nauce oraz dyplom z wyróżnieniem. Z obrony pracy magisterskiej otrzymała ocenę bardzo dobrą.

Aplikację notarialną odbyła w trybie etatowym w renomowanej kancelarii notarialnej w Krakowie. W roku 2012 zdała egzamin notarialny oraz egzamin radcowski, uzyskując z obu wysokie noty. Pełniła funkcję asesora notarialnego przez okres przeszło 2 lat w kancelarii notarialnej w Krakowie, w której odbywała wcześniej aplikację notarialną, a także wykonywała czynnie zawód radcy prawnego, w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Radcowskiej. Łącząc nabyte doświadczenie w zakresie pracy w charakterze notariusza jak i radcy prawnego potrafi zapewnić  obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Zna język angielski i niemiecki.

Notariusz Romana Gruskoś

Notariusz Romana Gruskoś ukończyła wyższe studia magisterskie prawa w 1999r. w trybie stacjonarnym (dziennym) uzyskując bardzo dobre wyniki w nauce.

Aplikację notarialną odbyła w trybie etatowym w renomowanej kancelarii notarialnej na Śląsku. W roku 2003 zdała egzamin notarialny, uzyskując wysokie noty. Pełniła funkcję asesora notarialnego przez okres przeszło 3 lat w kancelariach notarialnych w Krakowie. Od 2007 r. czynnie wykonuje zawód notariusza.

Zna język francuski i niemiecki.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która czuwa nad zabezpieczeniem praw i interesów uczestników czynności notarialnej. Zlecone czynności notarialne wykonuje z zachowaniem tajemnicy okoliczności sprawy. Mają one charakter dokumentu urzędowego. Kancelaria Notarialna Gruskoś, Nowak s.c. przyjmuje zainteresowane osoby w biurze notarialnym w Krakowie.