Czynności notarialne realizowane przez Kancelarię Notarialną Gruskoś, Nowak s.c.

Do usług notarialnych świadczonych przez Kancelarię Notarialną  Gruskoś, Nowak s.c. należy przygotowywanie aktów notarialnych i nieodpłatne udzielanie informacji, co do zakresu wykonywanych czynności określonych ustawą Prawo o notariacie, a także innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 • bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności
 • umów sprzedaży i darowizny
 • umów przedwstępnych
 • umów warunkowych
 • umów przenoszących własność
 • umów działu spadku
 • umów zniesienia współwłasności
 • umów zamiany
 • umów majątkowych małżeńskich oraz podziału majątku wspólnego
 • umów spółek i ich zmiany,
 • przekształcenie oraz łączenie się spółek
 • akty ustanowienia hipotek
 • akty poddania się egzekucji
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
 • ustanawianie użytkowania
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów
 • wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów oświadczeń, umów,
 • porozumień, ugód, innych dokumentów,
 • sporządzanie i dokumentowanie czynności wynikających z innych przepisów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zakresu działalności naszej Kancelarii zapraszamy do kontaktu z naszym biurem notarialnym w Krakowie.